Grapice.pl

witryna poświęcona dziejom miejscowości Grapice

O Grapicach

Nazwa miejscowości: Grapice
Współrzędne geograficzne: 54°30’28″N 17°25’55″E
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski
Gmina: Potęgowo
Liczba mieszkańców(2010): 306
Strefa numeracyjna(do 2005): 59
Kod pocztowy: 76-230
Tablice rejestracyjne: GSL

Sołectwo Grapice
Miejscowości: Grapice, Grapiczki
Data utworzenia/nr uchwały/: 29.04.2002r. /Nr XXXIII/247/02/
Statut sołectwa Grapice: Grapice

Przynależność administracyjna do Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego:
Metropolia gdańska, Diecezja pelplińska, Dekanat Główczyce, Parafia Damno.
W Grapicach znajduje się filialny kościół parafii Damno pw. NMP Królowej Polski. Msze święte odprawiane są, co niedzielę, o godzinie 10:00, przez proboszcza księdza Zdzisława Wirkusa.

Przynależność do Lasów Państwowych:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Damnica, Leśnictwo Łebień.

Ciekawe formy przyrodnicze

Oz Grapice
Oz Grapice to największa tego typu forma polodowcowa w środkowej części Pomorza. Ma postać wydłużonego, wąskiego wału zbudowanego z piasków i żwirów wodnolodowcowych. Składa się z kilku segmentów, z których największy znajduje się pod Grapicami. Długość ozu wynosi około 800 metrów, szerokość od 30 metrów do 140 metrów, a wysokość do 10 metrów. Porośnięty jest lasem i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Damnica. Zastanawiająca jest geneza. Przypuszczalnie, przed powstaniem ozu, musiała funkcjonować tu głęboka rynna lodowcowa. Była ona miejscem przepływu wód, gdzie następowało osadzanie się żwirów i piasków.

Źródło: Ziółkowski M., 2003, Stanowisko dokumentacyjne „Oz Grapice”, Aktualia Ochrony Przyrody, nr 1, s. 6-8

Przed drugą wojną światową ciągnące się południkowo przez około 1 km wzniesienie nosiło nazwę Chłopskiego Wzgórza (Bauern Berg).

Rozporządzeniem Nr 11/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej Oz Grapice został uznany za stanowisko dokumentacyjne.

Nazwa: Oz Grapice,
Opis obiektu: dobrze zachowany oz wraz z odsłonięciem,
Powierzchnia: 6,55 ha,
Właściciel: Skarb Państwa,
Zarządzający: Nadleśnictwo Damnica,
Pozycja w rejestrze wojewody: 6,
Położenie: powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb geodezyjny Grapice, działka ewidencyjna 11/3.

Głaz narzutowy
Głaz narzutowy zbudowany z granitu rapakiwi
Położenie: powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb geodezyjny Grapice, działka ewidencyjna 156/1.

Modrzewie
Grupa modrzewi położona w północno-wschodniej części miejscowości to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Grapicach. Zespół modrzewi na wzniesieniu, który przez lokalnych mieszkańców określany jest jako „łysa pała”, przed drugą wojną światową posiadał status pomnika przyrody (Naturdenkmal).
Położenie: powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb geodezyjny Grapice, działka ewidencyjna 4/14.