O Grapicach

Nazwa miejscowości: Grapice
Współrzędne geograficzne: 54°30’28″N 17°25’55″E
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski
Gmina: Potęgowo


Wyświetl większą mapę

Liczba mieszkańców(2010): 306
Zmiany liczby ludności:

Rok 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2009 2010
Ogół 244 302 309 305 303 314 305 306 312 314 308 314 306
Kobiety 126 148 150 150 148 159 153 152 154 155 151 155 153
Mężczyźni 118 154 159 155 155 155 152 154 158 159 157 159 153

Strefa numeracyjna(do 2005): 59
Kod pocztowy: 76-230
Tablice rejestracyjne: GSL

Sołectwo Grapice
Miejscowości: Grapice, Grapiczki
Data utworzenia/nr uchwały/: 29.04.2002r. /Nr XXXIII/247/02/
Sołtysi:
Kadencja 2015-2018: Kazimierz Połowienia
Rada sołecka: Dawid Francuz, Dorota Kulpa, Teresa Radzikowska
Kadencja 2011-2015: Kazimierz Połowienia
Rada sołecka: Edyta Lipka, Małgorzata Marchewka, Waldemar Kaliszewski
Kadencja 2007-2010: Marzena Francuz
Rada sołecka: Ryszard Baranowski, Zygmunt Jankowski, Małgorzata Marchewka
Kadencja 2002-2006: Ewelina Kozioł
Statut sołectwa Grapice: Grapice

Radni w Radzie Gminy Potęgowo
Radny okręgu nr 11: Grapice, Grapiczki (2014-2018): Kazimierz Połowienia
Radny okręgu nr 9: Grapice, Grapiczki (2010-2014): Emilia Czekaj
Radny okręgu nr 9: Grapice, Grapiczki (2006-2010): Ewelina Kozioł
Radni okręgu nr 9: Głuszyno, Głuszynko, Grapice, Grapiczki, Piaseczno (2002-2006): Andrzej Miązek, Wojciech Rębacz
Radni okręgu nr 9: 1998-2002: Anna Dajnowicz, Zenon Pirka

Przynależność administracyjna do Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego:
Metropolia gdańska, Diecezja pelplińska, Dekanat Główczyce, Parafia Damno.
W Grapicach znajduje się filialny kościół parafii Damno pw. NMP Królowej Polski. Msze święte odprawiane są co niedzielę, o godzinie 10:00, przez proboszcza księdza Zdzisława Wirkusa.

Przynależność do Lasów Państwowych:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Damnica, Leśnictwo Łebień.

Ciekawe formy przyrodnicze

Oz Grapice
Oz Grapice to największa tego typu forma polodowcowa w środkowej części Pomorza. Ma postać wydłużonego, wąskiego wału zbudowanego z piasków i żwirów wodnolodowcowych. Składa się z kilku segmentów, z których największy znajduje się pod Grapicami. Długość ozu wynosi około 800 metrów, szerokość od 30 metrów do 140 metrów, a wysokość do 10 metrów. Porośnięty jest lasem i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Damnica.  Zastanawiająca jest geneza. Przypuszczalnie, przed powstaniem ozu, musiała funkcjonować tu głęboka rynna lodowcowa. Była ona miejscem przepływu wód, gdzie następowało osadzanie się żwirów i piasków.

Źródło: Ziółkowski M., 2003, Stanowisko dokumentacyjne „Oz Grapice”, Aktualia Ochrony Przyrody, nr 1, s. 6-8

Przed drugą wojną światową ciągnące się południkowo przez około 1 km wzniesienie nosiło nazwę Chłopskiego Wzgórza (Bauern Berg).

Rozporządzeniem Nr 11/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej Oz Grapice został uznany za  stanowisko dokumentacyjne.

Nazwa: Oz Grapice,
Opis obiektu: dobrze zachowany oz wraz z odsłonięciem,
Powierzchnia: 6,55 ha,
Właściciel: Skarb Państwa,
Zarządzający: Nadleśnictwo Damnica,
Pozycja w rejestrze wojewody: 6,
Położenie: powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb geodezyjny Grapice, działka ewidencyjna 11/3.

Głaz narzutowy
Głaz narzutowy zbudowany z granitu rapakiwi
Położenie: powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb geodezyjny Grapice, działka ewidencyjna 156/1.

Modrzewie
Grupa modrzewi położona w północno-wschodniej części miejscowości to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Grapicach. Zespół modrzewi na wzniesieniu, który przez lokalnych mieszkańców określany jest jako „łysa pała”, przed drugą wojną światową posiadał status pomnika przyrody (Naturdenkmal).
Położenie: powiat słupski, gmina Potęgowo, obręb geodezyjny Grapice, działka ewidencyjna 4/14.